+420 222 703 703 (objednávky) +420 733 377 994 voda@barelovavoda.cz
Poptávkový košík0
Voda v barelech Voda v barelech Aquabary Aquabary Výdejníky na vodovodní řad Výdejníky na
vodovodní řad
Káva / Nápoje Káva / Nápoje Doplňky Doplňky Služby Služby Dallmayr kávomaty Dallmayr kávomaty

Voda základ života

Sine aqua dest vita − voda základ života. Tato myšlenka plně vysti­huje význam vody pro existenci života na naší planetě. Voda je nejrozšířenější látkou na Zemi. Je podstatnou součástí všech živých organismů (tvoří 60−95 % jejich hmoty), všechny organismy jsou na ní závislé a musí ji přijímat v dostatečném množství po celý život. Nejinak tomu je i u nás, lidí.

Každý z nás potřebuje denně asi 35−40 g vody na1 kgnaší hmotnosti. Již ztráta 10 % vody způsobuje závažné poruchy, jako jsou úpal, halucinace či vysoká tělesná teplota. Snížení celkového obsahu vody v těle o 20 % může být smrtelné. Bez vody bychom nebyli schopní využít přijatou potravu, pohybovat se a ani dýchat.

Co je voda

Voda je na první pohled jednoduchá chemická sloučenina. Jednu molekulu vody tvoří dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku, a vzorec H2O celkem určitě patří k nejznámějším chemickým vzorcům na světě. Čistá voda je čirá bezbarvá tekutina, bez chuti a zápachu, taje při teplotě 0 °C, vaří se při 100 °C a při teplotě 3,98 °C má nejvyšší hustotu (1 000 g.cm–1). Voda je nejrozšířenější sloučenina na Zemi a v přírodě se běžně vyskytuje ve skupen­ství plynném, kapalném i pevném. Má neutrální pH, při25 °C je jeho hodnota 7.

Rozdělení pitné vody

Na našem trhu jsou v současnosti, kromě některých specifických, dva hlavní druhy pitné vody – balené vody a pitná voda rozváděná veřejnými vodovody. Není však příliš známo, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy balených vod či jaký je rozdíl mezi balenými vodami a pitnou vodou z veřejného vodovodu. Základní informace najdete v tabulce níže:


Ukazatel
Pitná voda z veřejného prostoru
Přírodní minerální voda balená
Pramenitá voda balená
Kojenecká voda balená
Pitná voda balená
legislativa
vyhl.252/2004
vyhl.428/2001
vyhl.187/2005
zákon č. 164/2001
vyhl.275/2004
vyhl.423/2001
vyhl.275/2004
vyhl.275/2004
vyhl.275/2004
vyhl.252/2004
zdroj vody
povrchový i podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
povrchový i podzemní
schvalující orgán
místní vodohospod.
MZČR
místní vodohospod.
místní vodohospod.
místní vodohospod.
úprava vody
povolena
jen filtrace a provzdušnění
jen filtrace a provzdušnění
nepo­v­olena
povolena
dezinfekce
povolena
nepovolena
nepovolena
jen UV
povolena
zdravotní požadavky
nezávadnost
fyziologická prospěšnost
biologická hodnota
nejvyšší jakost
nezávadnost


Legislativa

Základním legislativním pilířem pro pitnou vodu v ČR je zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a k tomuto zákonu se vztahující vyhlášky (č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu a další). V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu (98/83/ES).

Požadavky na jakost vody dodávané veřejnými vodovody jsou kromě výše uvedeného dále stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) č. 252/2004 Sb., novelizovanou vyhláškou č. 187/2005 Sb. "kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody". Požadavky na jakost zdroje, výrobu a distribuci pitné vody včetně kontroly jsou stanoveny zákonem č. 274/2001 Sb., "o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů", ve znění zákona č. 320/2002 Sb., především pak vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., "kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.".

Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod stanoví vyhláška MZČR č. 275/2004 Sb., která reguluje požadavky na jejich složení, zdroje, výrobu, případné úpravy a značení jednotlivých druhů. Přírodní minerální voda pak rovněž musí dostát požadavkům lázeňského zákona č. 164/2001 Sb., který mimo jiné vyžaduje, aby její výrobce jednoznačně prokázal, že má prokazatelné fyziologické účinky na lidský organismus, tedy obsahuje přirozeně prvek, který organismus potřebuje ke svému zdárnému vývoji. Vyhláška MZČR č. 423/2001 Sb. ("kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti….") rozlišuje přírodní minerální vody podle obsahu rozpuštěných minerálů s rozlišením, zda se jedná o nízký obsah (méně než 500 mg/l), velmi nízký obsah (pod 50 mg/l), či bohatý obsah (výše než 1500 mg/l). Vyh­láška č. 275/2004 Sb. pak klade zvýšené požadavky na údaje uvedené na etiketách. Dříve zmiňovanou vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění ("kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody") musí splňovat i balené pitné vody.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do poptávkového koše

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík